Yistanbulaqo


İstanbul Yolcuları

Ey İstanbul’un uzun yolu
Ne dolanbaçlısın sende!
Benim güzel sevgilimide
Bırakmışım (ne yazıkki) köyde
Wo wo wo ri ra,
İstanbul’a götürüyorlar bizi...

Ah küçük kızkardeşim ah!...
Saçları dağınık
Sen, evimizi aydınlatan
Peşim sıra koşuşan
Wo wo wo ri ra,
İstanbul’a götürüyorlar bizi...

Ah küçük kardeşim ah!..
Arabaya atları koşupta
Atları koştuktan sonra
Kapımızın önüne çekipte
Wo wo wo ri ra,
İstanbul’a götürüyorlar bizi...

Adıge bayrağı ey,
Rüzgarda savrulur dur
ur Bizim haberlerimizi,
Kim size getirir duyurur !!!


Yistanbulaqo

Wo yistambıl ğueguşşe ari
Wue wui naşe-khaşi
Sikhaşenewue daxeri
Jılem khıdesnawua
Wo wo wo ri ra,
Yistambılım daşe mığori de

Wo sşıpxhu nahış’e guşeri
Zerışşhats barini
Didéy zerıfı nura
Se khızç’elhijawue
Wo wo wo ri ra,
Yistambılım daşe mığori de

Wo sıkhoş nahış’e guşeri
Şıgur khızeş’éş’eri
Şıgur khızeş’iş’ewui
Bje’upem khı’uişi
Wo wo wo ri ra,
Yistambılım daşe mığori de

Adıgejj berak guşşeri,
Woéy jjıbğem zıréyhe.
Dıdéj ya xhıbarxeri,
Xet fe khıfxuihıjınu !!!