Metin - Text

21 Mayıs Andı


biz,
insanlık tarihinin en acımasız
sürgün ve soykırımını yaşamış
Çerkesler olarak...

Devamını oku...

Kaffed Basın Duyurusu, 2011


21 Mayıs; Çerkeslerin sürgün günü, yas günü...

21 Mayıs, Çerkeslerin sürgün günüdür. 147 yıl önce (21 Mayıs 1864’de), Çarlık Rusyası’na karşı verdikleri savaşı kaybeden Çerkesler, tarihin en büyük ve en trajik sürgününe maruz bırakılmışlardır. Sürülenlerin sayısının 1,5 milyondan fazla olduğu, onbinlercesinin sürgün yollarında öldüğü bilinmektedir. Halen, dünyadaki toplam Çerkes nüfusunun yüzde 80’i diyasporada yaşamaktadır. En büyük Çerkes nüfusu Türkiye’dedir. Suriye, Ürdün, Mısır, İsrail gibi ilk yerleşim bölgeleri dışında, sonradan yer değiştirmelerle birlikte bugün dünyanın pekçok ülkesinde Çerkes yaşamaktadır.

Devamını oku...

Kaffed Basın Duyurusu, 2012

21 Mayıs... Çerkeslerin 1864'de uğradığı soykırım ve sürgününün yıl dönümü. Tarihin en eski dönemlerinden beri yaşadıkları anayurtları Kafkasya’da eşsiz bir dil ve kültür geliştiren Çerkesler yüzyıllarca süren onurlu bir direnişe rağmen, büyük devletlerin ve Çarlık Rusyası’nın kolonyalist politikaları ve stratejik hedefleri doğrultusunda soykırıma uğradı ve Anayurtlarından koparıldı.

Tüm baskılara, dağılmışlığa, acılara karşın Çerkesler varlıklarını ve kimliklerini koruyor, yaşatıyorlar. Bu nedenle 21 Mayıs’lar, Çerkes halkının yaşama direncinin ifadesidir. Direniştir, başkaldırıdır, diriliştir. Tüm zalimlere inat, Çerkesya'nın yeniden var olma mücadelesidir.

Devamını oku...

Kaffed Gazete İlanı, 2004


21 MAYIS 1864
BÜYÜK ÇERKES SÜRGÜNÜ’NÜN
140. YILI

21 Mayıs
Milyonlarca Çerkes’in anayurtlarından sökülüp dağıtılışı,
Yüzbinlerce Çerkes’in sürgün yollarında kırılışı,
Karadeniz’in soğuk ve karanlık sularına gömülüşüdür.
Sürgündür, soykırımdır, asimilasyondur.

Devamını oku...

Kafkas Sürgünü'nün 139. Yılı: İlkeler, Etkinlikler

Kafkas Derneği (Kafder)


insanları yurtlarından söküp atabilirsiniz

fakat yurtlarını kalplerinden asla”

Devamını oku...

Sürgünde Yas

Demokratik Çerkes Platformu


güzel yurtlarımız vardı ve rüzgar kanatlı atlarımız

güzel şarkılarımız vardı ve sonsuz düşlerimiz...

Devamını oku...