21 MayısAnmakMateryallerVideo21 Mayıs: Unutmadık, Unutturmayacağız

Saçe 2014 / Sochi 2014

The sprit of Olympics is not compatible with the sprit of genocide.
Olimpiyatın ruhu soykırım ruhu ile bağdaşmaz.
Kaffed