21 MayısAnmakMateryallerVideoDiriliştir Mayıslar / Mays Resurrected

Diriliştir Mayıslar / Mays Resurrected

Diriliştir Mayıslar 2, Yusuf Kayhan (Oda Yapım ve Rain Production iş birliği ve Mersin Kafkas Derneği desteği ile)
Mays Resurrected 2, video by Yusuf Kayhan, (produced by Oda Yapım and Rain Production with the support of the Mersin Caucasian Association)Kaynak/Source: Yusuf Kayhan