21 Mayıs 

Çerkesler

Çerkesler, tarihin en eski zamanlarında beri yaşadıkları Kafkasya'nın yerli halkıdır. Bir insanın telaffuz edebileceği hemen hemen tüm sesleri içeren özgün bir dilleri vardır. Çerkesler, Kafkas dağlarının güzelliğini, cesaretini, görkemini ve gizemini yansıtan büyüleyici bir kültür geliştirmiştir. Çerkesler tarih boyunca ülkelerini ve bağımsızlıklarını pek çok saldırgana karşı savunmuştur. Hiçbir zaman işgalcilere boyun eğmeyen Çerkesler, 1864'de tamamlanan Çarlık Rusyası'nın istilasına kadar anayurtlarında yaşamıştır. Günümüzde Kafkasya'daki cumhuriyetlerin yanısıra Türkiye, Ürdün, Suriye, Mısır, İsrail, Avrupa ülkeleri ve ABD'de önemli sayıda Çerkes nüfusu bulunmaktadır.

21 Mayıs

Çerkeslerin 19. yüzyıl ortalarında anayurtlarından sürgün edilmesi insanlık tarihinin en trajik olgularından biridir. Çerkesler düzenli ordularının olmamasına ve herhangi bir yardım almamalarına karşın yüz yıldan uzun bir süre Çarlık Rusyası'na karşı direndi. Bu özgürlük aşığı ulus, anayurtlarının işgal edilmesinden sonra Osmanlı topraklarına kitlesel olarak sürgün edildi. 21 Mayıs 1864 Çerkes halkının soykırım ve sürgün günüdür. Halkın yüzde 90'ınından fazlası sürgün edildi, üçte biri sürgün yollarında hastalık va açıktan yaşamını kaybetti. Bu site, Çerkes soykırımı ve sürgününde yaşamını yitirenlerin anısına ithaf edilmiştir.

21 MAYIS 2018

21 Mayıs 2018... Çerkeslerin 1864'de uğradığı soykırım ve sürgününün 154. yıl dönümü. 154 yıldır halkımızın belleğine kazınan tüm acıları, savaşları, insanlık dışı uygulamaları dünyaya haykırıyoruz. 154 yıldır ulusal-kültürel kimliğimizi yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz.

Soykırım ve sürgünün acısını yüreğinde hisseden tüm Çerkesleri ve Çerkes dostlarını 154. yılda Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün tanınması va anılması için beraber olmaya çağırıyoruz.

12 Mayıs Kefken, 21 Mayıs Anavatan...