Video - Video

Saçe 2014 / Sochi 2014

The sprit of Olympics is not compatible with the sprit of genocide.
Olimpiyatın ruhu soykırım ruhu ile bağdaşmaz.


150. Yıl / 150 Years

We will meet in Kartal, Istanbul, on May 24, 2014, to raise our just demands and to remember the victims of genocide and exile.
Haklı taleplerimizi haykırmak ve soykırım ve sürgünde kaybettiklerimizi anmak için 24 Mayıs 2014'de Kartal'dayız.


21 Mayıs: Unutmadık, Unutturmayacağız

21 Mayıs: Unutmadık, Unutmayacağız, Unutturmayacağız
21 May: We did not forget, wil not forget, will not let it be forgotten


Adyge Heku

Adige Vatanı: Savaş, Soykırım ve Sürgün''ün Görsel Tarihi
Adyge Heku: A Visual History of War, Genocide and Exile


21 Mayıs'ı Unutmadık

We did not and will not forget May 21!
21 Mayıs'ı Unutmadık, Unutmayacağız!