21 MayısAnlamak21 Mayıs

21 Mayıs


21 Mayıs insanlık tarihindeki en büyük trajedilerden birinin anılacağı gündür. 21 Mayıs Çerkes halkına büyük devletlerin ve Çarlık Rusyası’nın kolonyalist politikaları ve stratejik hedefleri doğrultusunda uygulanan soykırım ve sürgünün yıldönümüdür.

Yüzyıldan uzun bir süre Çerkeslere boyun eğdiremeyen Çarlık Rusyası, Çerkesleri imparatorluğun diğer bölgelerine veya Osmanlı topraklarına sürgün etmeye karar verdi. Çerkesya'nın yerli halklarından temizlenmesi amacıyla uygulanan sistemli politika sonucu, Çerkeslerin büyük bir kısmı (nüfusun yaklaşık yüzde 90'ı) çok kısa bir sürede anayurdundan korkunç koşullarda sürgün edildi, sürgün edilenlerin üçte biri sürgün yollarında açlık ve hastalıktan hayatını kaybetti.

Tüm baskılara, dağılmışlığa, acılara karşın Çerkesler varlıklarını ve kimliklerini korudular, yaşattılar, 21 Mayıs'ı ve Anayurtlarını hiç bir zaman unutmadılar. Bu yaşam direnci ile, aradan geçen uzun yıllara karşın, soykırım ve sürgünün 125. yıldönümünde ilk kez diasporada bir anma programı düzenlediler. 1989 yılında Ankara'da düzenlenen bu anma etkinlikleri, bir kültürel ve siyasal rönesansın başlangıç noktası oldu.

Ankara'daki anma etkinliklerine Anayurttan ve tüm diaspora ülkelerinden temsilciler katıldı, ortak sorunların çözümü için ortak haraket edilmesi gerektiği kabul edildi. Bu doğrultuda Türkiye'de ve uluslararsı düzeyde örgütlenme çalışmaları ivme kazandı. 1993 yılında Kafder ve Türkiye'deki derneklerin büyük bir çoğunluğunun bir araya gelmesiyle 2003 yılında Kaffed kuruldu.

Kaffed kuruluş sürecinden itibaren 21 Mayıs Çerkes Soykırım ve Sürgün Günü'nün anlaşılması, anlatılması ve anılması yönünde çok önemli etkinliklerde bulundu. Bu konuda pek çok bilimsel toplantı düzenledi, yapılan araştırmaları yayımladı, uluslararası platformlarda soykırım ve sürgünün tanınması için çalıştı ve her 21 Mayıs'ta tüm derneklerde anma etkinlikleri düzenledi. Bu çalışmalar sonucu artık Türkiye'de 21 Mayıs binlerce kişinin katılımıyla kitlesel etkinlikler ile anılıyor.

Bu çalışmalar doğrultusunda oluşturulan 21 Mayıs sitesinin üç amacı bulunmaktadır:

  • Çerkeslerin yaşamış olduğu trajik olayları Anlamak için gerekli akademik çalışmaların derlenmesi ve sunulması
  • Çerkes soykırımı ve sürgününü uluslararası topluluğa Anlatmak ve Rusya Federasyonu, Türkiye ve diğer devletler  tarafından tanınmasına katkıda bulunmak
  • Soykırım ve sürgünde yaşamını yitirenleri Anmak, anma etkinlikleri hakkında bilgi vermek ve anma etkinlikleri düzenlemek isteyenler için gerekli materyalleri sunmak

Bu site, Çerkes soykırımı ve sürgününde yaşamını yitirenlerin anısına ithaf edilmiştir.