21 MayısAnmakMateryallerMetinKaffed Basın Duyurusu, 2012

Kaffed Basın Duyurusu, 2012

21 Mayıs... Çerkeslerin 1864'de uğradığı soykırım ve sürgününün yıl dönümü. Tarihin en eski dönemlerinden beri yaşadıkları anayurtları Kafkasya’da eşsiz bir dil ve kültür geliştiren Çerkesler yüzyıllarca süren onurlu bir direnişe rağmen, büyük devletlerin ve Çarlık Rusyası’nın kolonyalist politikaları ve stratejik hedefleri doğrultusunda soykırıma uğradı ve Anayurtlarından koparıldı.

Tüm baskılara, dağılmışlığa, acılara karşın Çerkesler varlıklarını ve kimliklerini koruyor, yaşatıyorlar. Bu nedenle 21 Mayıs’lar, Çerkes halkının yaşama direncinin ifadesidir. Direniştir, başkaldırıdır, diriliştir. Tüm zalimlere inat, Çerkesya'nın yeniden var olma mücadelesidir.

21 Mayıs’lar, halkımızın belleğine kazınan tüm bu acıları, savaşları insanlık dışı uygulamaları dünyaya haykırmak istediğimiz gündür.

21 Mayıs’lar dün, bugün, yarın perspektifinde ulusal-kültürel kimliğimizi yaşama ve yaşatma isteği ile geleceğe ışık tuttuğumuz günlerdir.

Bu inanç ve kararlılıkla Çerkes Soykırımı ve Sürgününü, soykırımda ve sürgün yollarında kaybettiklerimizi anmak için 20 Mayıs 2012 Pazar günü saat 16:00'da İstanbul/Beşiktaş'ta buluşuyoruz.

Soykırım ve sürgünün acısını yüreğinde hisseden tüm Çerkesleri ve Çerkes dostlarını bu anlamlı günde beraber olmaya çağırıyoruz.

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU


Not: Gerek İstanbul dışından gelen katılımcılar, gerek İstanbul’dan katılacak olanlar ile birlikte İnönü stadyumu karşısında Dolmabahçe Camii önünden yürüyüş korteji saat: 15.30’da hareket edecek ve anma etkinliğinin yapılacağı Beşiktaş meydanına gelinecek ve program saat 16.00’da başlayacaktır. İstanbul dışından gelecek katılımcıların araçlarının İnönü stadyumu yanına park etmeleri için anlaşılmıştır.