21 MayısKaffed

Kaffed

Diasporada yaşayan Çerkesler özgün dillerini ve kültürlerini korumak ve geliştirmek için kültür dernekleri ve vakıflar çevresinde örgütlenmişlerdir.

Türkiye'de günümüzde yaklaşık 80 Çerkes derneği bulunmaktadır. Bu derneklerin büyük çoğunluğu bir araya gelerek 2003 yılında Kafkas Dernekleri Federasyonu'nu (Kaffed) kurmuştur. Türkiye'de Çerkeslerin önemli bir nüfusa sahip olduğu tüm bölgelerde Kaffed'e üye dernekler bulunmaktadır. Kaffed, 1991 yılında Nalçık'ta kurulan Dünya Çerkes Birliği'nin üyesidir.

Kafkas dernekleri hakkında detaylı bilgi ve Diaspora haberleri için Kaffed web sitesini ziyaret edebilirsiniz: www.kaffed.org.